Kursy CISCO Networking Academy w WSZiB w Krakowie

CNA

Cisco Networking Academy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie uczestniczy w programie Cisco Networking Academy czyli w skrócie CNA. Program CNA jest przedsięwzięciem ogólnoświatowym organizowanym przez firmę Cisco Systems. Akademie CNA realizują na całym świecie jednolity program nauczania przygotowany przez Cisco Systems.

Cisco Networking Academy

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. W praktyce realizowana jest idea nauczania internetowego (e-learning).

Centralny serwer edukacyjny CNAMS : cisco.netacad.net udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Narzędzia umożliwiają standaryzowane testowanie i dostarczają natychmiastowej informacji zwrotnej zarówno instruktorom, jak i uczestnikom kursów. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom kursów właściwy poziom nauczania. Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, uwag, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie z dobrych doświadczeń innych i unikanie błędów dydaktycznych.

Szkolenie przygotowuje do zdawania certyfikatów:

Więcej informacji o certyfikacji Cisco znajduje się pod adresem: http://www.cisco.com/web/learning/certifications/index.html#~Cert

Powrót do strony głównej